Digitaliseringsministeren besøker Pointmedia

Digitaliseringsministeren Nikolai Astrup besøker Pointmedia for å lære mer om AR (augmented reality) og VR (virtual reality)

7 Mai, 2019
Pointmeida, Digitaliseringsministeren, Lærdal og Norges Musikk Høyskole

Industri og næringsliv

Vi i Pointmedia har vært med industri og næringsliv på å forme bruken av AR og VR. Teknologien er i dag en viktig del av den moderne arbeidsplassen og er allerede tatt i bruk i stor skala i industri og næringsliv.


Astrup og sine medfølger får en grunding gjennomgang av hva vi i Pointmedia gjør innen AR og VR
Astrup tester vår remote support løsning

AR - Augmented Reality

AR-briller er i motsetning til en VR-brille, helt åpne og brukeren ser tvers igjennom den. AR-brillen tilføyer og mikser så til lag med digital informasjon som samsvarer med de arbeidsoppgavene brukeren nå skal utføre. Dette gjør at man går fra å ha tilgang på en masse informasjon, til å få rett info, til rett tid, på rett sted. AR-brillene vil holografisk vise hvordan en kompleks arbeidsoppgave utføres, slik at selv en ufaglært kan gjøre en faglært sitt arbeid.

Enorm ROI

De som har tatt dette i bruk opplever stor ROI i for av tidsbesparelse og større kvalitet til arbeidet.

Kontakt oss for å lære merJo Jørgen Stordal , 31 Juli 2019