Sikker jobbing i simulator

Vi ser i dagens marked, at det er større og større behov for å trene på krevende situasjoner på arbeidsplassen, i et trygt miljø.

Skap et tryggere miljø på arbeidsplassen

Ulykker kan oppstå, men det er noe som kan avverges med trening i simulatorer.

Egen løsning

Våre løsninger blir laget i sammen med kunden, for og oppnå riktig i følge forskriftene

Jobbe sammen om hva som gikk galt/riktig

Simulatorene vi lager kan spilles alene, men det har en større virkningskraft hvis dere går sammen i grupper og snakker sammen om hva som skjedde underveis i simulatoren.